Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ffrindiau Bach - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/12/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 10 blynyddoedd. Mae'r Cynnig Gofal plant ar gael ond mae hyn yn ddibynnol i argaeledd

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig gofal amlapio i'r plant sy'n mynychu Meithrin Ysgol y Parc. Rydym hefyd yn cynnig addysg 3 oed i blant sydd heb ddechrau Ysgol.

Rydym hefyd yn darparu gofal i blant ar ôl oriau ysgol, rhwng 3pm a 5:30.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rydym hefyd yn cynnig gofal i blant sydd ddim yn mynychu Ysgol Y Parc.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 09:00 - 17:30
Dydd Mawrth 09:00 - 17:30
Dydd Mercher 09:00 - 17:30
Dydd Iau 09:00 - 17:30
Dydd Gwener 09:00 - 17:30

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - Bydd hyn yn amrywio ar gyfer clwb ar ôl ysgol

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ystyriwn os oes rhesymau meddygol
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Frongoch Juniors
  • Ysgol Twm o'r Nant
  • Ysgol Y Parc

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol Y Parc
Ffordd Rhuthun
Dinbych
LL16 3ER

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol Y Parc
Ffordd Rhuthun
Dinbych
LL16 3ERDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad