Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ioga rhieni a babanod - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Gall bod gartref wrth ofalu am fabi newydd fod yn amser unig i rieni ac felly dyna pam rydyn ni wedi mynd â'n dosbarthiadau Ioga Rhieni a Babanod ar-lein yn ystod y pandemig i roi cyfle i rieni ryngweithio ag eraill tra hefyd yn mwynhau amser bondio hyfryd gyda'r babi; symud, anadlu a gwenu eu ffordd i wella iechyd cloi.
Mae'r dosbarthiadau'n addas ar gyfer pob oedolyn. Dylai babanod fod o leiaf chwe wythnos oed ac yn iach.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Rhieni newydd; mamau, tadau a babanod. Mae croeso i frodyr a chwiorydd hŷn hefyd.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Online classes are £5 per session

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact me directly


Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Parent and baby yoga will be online on Thursdays in January 9.30 - 10.15am