Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Playbox (Bronwydd Avenue) - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/08/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 misoedd a 8 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a small day nursery in the Pen y Lan area of Cardiff that has been open for 30 years. We cater for children from the age of 6 weeks right up until the age of 6. Our setting offers a nurturing family environment. Within our nursery we have 2 main base rooms our Under 2's Room and our older room that caters for children aged 2-3 years and 3+ both of which follow the foundation phase as we understand the importance of children learning through play. As well as our 2 base rooms we have 3 large gardens one of which is a mud kitchen, an on site kitchen and a dinning area. Our children enjoy the full benefit of outdoor play in all weathers. Our location also enables us to take our children on lots of walks to the park and even the local library. We also offer the 30 hour children offer here at Playbox.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children from 6 weeks - 8 years


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed on Bank Holidays

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

22 Bronwydd Avenue
Cardiff
CF23 5JPDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad