Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Fi's Childmining - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/12/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Rhiwbina.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 15 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

As a registered childminder I provide care and education, for boys and girls in a safe, secure, home-based environment.

I aim to provide high quality, flexible childcare for families. I am also a qualified primary school teacher.

My rate includes all meals, snacks and entry to any toddler groups or activity centres I may attend.

I cook fresh healthy meals and offer a home from home environment for the children.

Activities will include crafts, cooking, role play, free play, messy play, going on adventure walks, having picnics and making sure we have lots and lots of fun.

Costs: £6.00 per hour before and after school £4.50 per hour for day care, minimum charge £36.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact me


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I offer wrap around care to Llanishen Fach Nursery/School in Rhiwbina.

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

On a Monday I only work from 3.30pm to 5.30pmOn a Friday I work from 7.30am to 9.00am

  Ein costau

  • £6.50 per Awr - Before and after school care
  • £5.00 per Awr - For daily care with a minimum charge of £40

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
All weather garden (artificial grass)
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanishen Fach Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch