Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan.

Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru.
Darparwn hyfforddiant, achrediad a chyfleoedd i’n haelodau gyda hyfforddiant, achrediad a’r cyfleoedd i ddysgu, tyfu a ffynnu nawr ac yn y dyfodol.
Gweithiwn yn uniongyrchol gyda phobl ifanc, gan ymgynghori, gwrando ac ymateb i’r hyn maen nhw’n dweud wrthyn ni bod arnyn nhw eu hangen ac yn breuddwydio am ei gael.
Hawliau a chyfranogiad pobl ifanc yw conglfaen ein gwaith. Heriwn anghydraddoldeb a gwahaniaethu a chefnogwn gyrff i weithio gyda phobl ifanc mewn ffordd sy’n cydnabod ac yn parchu eu hunain gwirioneddol a’u profiadau unigol.
Gweithiwn yn greadigol i gefnogi pobl ifanc i nodi ac ymdrin â’u pryderon a’u dyheadau.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Cefnogwn ein haelodau a phobl ifanc i gyrchu a sicrhau adnoddau ychwanegol, gan roi mwy o ddewisiadau a chyfleoedd i ddysgu, datblygu a thyfu.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu a ni'n uniongyrchol.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Unit D
Upper Boat Trading Estate
Pontypridd
CF37 5BPCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad