Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Emma Louise Jones - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/09/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Caerau.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd. please call for availability.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a member of the Cardiff Children Come First Network and I am a Registered Childminder.

My opening hours are 8:00 am to 6:00 pm but I may extend these hours upon request.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My service is available to all children from 12 weeks to 12 years old.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use my services.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I currently Service Millbank Primary School in the AM and St Francis primary school in the PM

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Rear garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 dogs and 1 cat and fish
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ely And Caerau Children's Centre
  • Herbert Thompson Primary
  • Millbank Primary School
  • Trelai Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • Contact for detailsDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad