Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Green Giraffe Day Nursery - The Parade - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/07/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. We have currently full-time and part time vacancies. Please contact the nursery for further details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 56 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 56 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Childcare day care service

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 6 weeks- 5years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

  Ein costau

  • £63.00 per Sesiwn - -

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We can seek and advice support for children with ALN if required.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
In the Process of training staff
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
In the Process of training staff
Man tu allan
Private Garden
Local walks
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Choice of Natty's or Pampers nappies
Choice of Water wipes or Huggies wipes
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

44 The Parade
Roath
CF24 3ABCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad