Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd


Dangos 12 o 12 gwasanaeth

Ti a Fi - Bettws - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Cymraeg I Blant Casnewydd/Newport - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We tell our original stories to toddlers and young children (from 1 to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The sessions also involve music, dance, puppets, bubbles, parachute play and other sensory props which engage the children with...

Langstone Cheeky Monkeys Baby and Toddler Group - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Pwrpas grŵpiau Rhieni a Phlant Bach yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de! Mae grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle...

Sweaty Mama Caerphilly - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sweaty Mama is the fun, effective and interactive workout with your child. Babies, Toddlers and preschoolers love Sweaty Mama. Children from 6 wks - 4 yrs old+. Exercise adaptations to suit your fitness and the age/development of your child. Post-natal specialists and trained in safe babywearing ...

Ti a Fi - Malpas - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda...

Tots Play Baby And Toddler Play Classes at Wern House Rogerstone - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Tots Play Newport East - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Hi, I’m Vicky and I will be running Tots Play Newport East. Baby & Toddler (0-4 years) multi-activity, play and developmental classes. (Baby yoga, baby massage, baby sign language, sensory and physical play). Classes running in Beechwood Park House, Newport, NP19 8AJ. Looking forward to seeing...

Wrexham Mombies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Our toddler group is designed to combat loneliness amongst Mums whilst also giving the opportunity to share knowledge. Each week we will cover a topic or theme to get Mums talking. By introducing local services we aim to help bridge any gaps between services and parents.