Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 16 o 16 gwasanaeth

Ar agor i weithwyr allweddol - Gaer Community Network Childcare Services - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Babes in the Wood Pre-school Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Caerleon Cherubs - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Cherubs yn glwb chwarae preifat nid er elw sy’n rhedeg ers blynyddoedd yng Nghaerllion gan edrych ar ôl plant o 2 oed 3 mis hyd at 4 oed. Rydym yn gylch chwarae Sicrwydd Ansawdd, gan ennill ailachrediad “Cymeradwy Iawn” ym mis Hydref 2016. Rydym wedi cwblhau archwiliad ESTYN yn ddiweddar...

Cylch Meithrin Caerllion - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch Meithrin Caerllion yn cynnig cyfle i’ch plentyn fwynhau cwmni plant eraill a dysgu trwy chwarae dan ofal staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig. Rydym yn cynnig sesiynau pob prynhawn ac hefyd yn casglu plant o Ysgol Nant Gwenlli.

Cylch Meithrin Y Delyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Kites Nursery Caerleon Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Kites Nursery Newport Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Langstone Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Little Acorns Playgroup (Carnegie) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Little Oaks Meithrin - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Little Oaks Preschool - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Sunflower Tots Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Ty Du Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Ty Du Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

£6.50 y sesiwn. Wedi cofrestru gyda'r AGC ac yn Aelod o PPA Cymru. Darparwr Addysg Gofrestredig ar gyfer plant 3 a 4 oed, nid oes gan leoliadau addysg am ddim yn y lleoliad hwn unrhyw gostau ychwanegol. Yn darparu ar gyfer plant ag anghenion arbennig. Man chwarae awyr agored. Ar agor amser...