Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 7 o 7 gwasanaeth

Babes in the Wood Out of School - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r cylch chwarae yn cynnig gofal 'Cofleidiol' trwy gyfrwng clwb cinio ynghyd â Chlwb Brecwast ac Ar Ôl-Ysgol, yn ogystal â hyn, mae Clwb Gwyliau yn rhedeg. £5.50 yr awr - £31.75 y dydd Clwb Ar Ôl Ysgol £11.95 Cylch Chwarae £8.75/Gofal Cofleidiol £11.95 Clwb Gwyliau: ½ dydd £15.95 /6 awr...

Childsplay Nursery (Wrap around and Holiday Club) - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Clwb Brecwast (7.45 - 9am) - £10 fesul sesiwn Grawnfwyd, tost, ffrwythau, sudd ffrwythau, llaeth, d?r Clwb Ar Ôl Ysgol (3.10 – 6pm) - £17 fesul sesiwn Byrbryd iach, sudd ffrwythau, llaeth, d?r £21 am y ddau sesiwn Mae plant yn cael eu tywys i ac o ysgolion lleol gan staff sydd wedi’u hyfforddi...

Oscars @ Charles Williams Primary School - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Kite's Nursery - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Kites Nursery Caerleon - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Lodge Hill - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Sunnybank - Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.