Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 10 o 10 gwasanaeth

Archway Court Kids Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Aelod o Rwydwaith Kids Club. Cofrestrwyd i gymryd 50 o blant yn y canlynol: Clwb Brecwast (8am – 9am) Clwb Ar Ôl Ysgol (3pm - 6pm) Clwb Gwyliau (8am - 6pm) Man codi/gollwng ar gyfer Glan Usk, St Josephs, St Patricks, St Julian's, Eveswell ac Ysgol Gymraeg Casnewydd a St Gabriel's. Am fwy o...

Sunnybank After School - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

AR GAU - Pili Pala Out of School Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Afterschool Club operates on a term time basis for up to 26 children ages 3-11 years old. this is from 3.00pm until 5.00pm Monday to Friday at a cost of £9.50 per session. Parents/Carers are assured that their child/ children will be collect from Tredegar Park Infants, Junior or Nursery and the...

Archway Court Kids Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Aelod o Rwydwaith Kids Club. Cofrestrwyd i gymryd 50 o blant yn y canlynol: Clwb Brecwast (8am – 9am) Clwb Ar Ôl Ysgol (3pm - 6pm) Clwb Gwyliau (8am - 6pm) Man codi/gollwng ar gyfer Glan Usk, St Josephs, St Patricks, St Julian's, Eveswell ac Ysgol Gymraeg Casnewydd a St Gabriel's. Am fwy o...

Babes in the Wood Out of School - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae'r cylch chwarae yn cynnig gofal 'Cofleidiol' trwy gyfrwng clwb cinio ynghyd â Chlwb Brecwast ac Ar Ôl-Ysgol, yn ogystal â hyn, mae Clwb Gwyliau yn rhedeg. £5.50 yr awr - £29.95 y dydd Clwb Ar Ôl Ysgol £11.25 Cylch Chwarae /Gofal Cofleidiol from £8.25 Clwb Gwyliau: 5 awr £15.25 /6 awr £20.10...

Funhouse Club @ Tiny Tots (Malpas) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Funhouse Club yn Tiny Tots yn cynnig Clwb Brecwast a Chlwb Ar Ôl Ysgol ynghyd â Chlwb Gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol. Gweithgareddau a phrosiectau amrywiol gan gynnwys: • Sesiynau Crefft • Gweithgareddau coginio • Sesiynau cadw’n heini. ‘Fun fit for kids’, ‘sticky kids’ • Sesiynau...

Osborne Holiday Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.

Oscars @ Kite's Nursery - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Oscars @ Kite’s Nursery yn cynnig: Clwb Brecwast (8.00am - 8.50am: £3.50) Mae opsiwn ar gael i ddechrau am 7am (am bris ychwanegol) Clwb Ar Ôl Ysgol (3.30pm - 6.00pm: £9.00) Clwb Gwyliau (8am – 1pm: £17, 1pm – 6pm £15, neu 8am – 6pm £26.50) Darperir yr holl luniaeth a phrydau. Brecwast ac ar ...

Oscars @ Kites Nursery Caerleon - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Clwb Brecwast (7:50am tan 9am am £7.00 – mae gwasanaeth 7am hefyd am dâl ychwanegol) Clwb Ar ôl ysgol (3.15pm tan 6pm am £11.50) Clwb Gwyliau (8am tan 1pm am £21, 1pm tan 6pm am £19 neu 8am tan 6pm am £35) Mae croeso i unrhyw un fynychu’r clwb gwyliau sydd hefyd ar agor ar bob diwrnod...

Oscars @ Lodge Hill - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Y darparwr gwasanaeth gyflwynodd yr wybodaeth hon. Os na chawsoch gyfieithiad Cymraeg ac mae angen cyfieithiad arnoch, cysylltwch â ni.