Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 4 o 4 gwasanaeth

ARW Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday Club for children who attend Archbishop Rowan Williams Primary School. Staff Qualifications: Staff, level 3 playworks. First aid, safeguarding, food hygiene.

Goytre Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday Club for children who attend Goytre Fawr Primary School and for children from further afield. Staff Qualifications: Qualifications in First Aid, Food Safety, Safeguarding and Playwork to Level 3.

Little Tigers Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday club is open for all half terms and for the summer holidays, only closed over the two weeks Christmas period. Opening hours are 8am until 5.30pm. Children over the age of 3 years are welcome to attend.

The Big Splash Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Creadigaethau celf sbwriel, sesiynau ysgol goedwig, hoci, rownderi, gemau bwrdd, ffrwydradau, paentio, gemau grŵp, pobi a gwneud. Dewch â chinio pecyn, snaciau, diodydd, cotiau dal dŵr a wellingtons (awyr agored beth bynnag yw'r tywydd)