Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 9 o 9 gwasanaeth

St Davids Primary School Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Busy Bees Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Full Day = £33.50 7.30am - 1pm = £20.00 1pm - 6pm = £16.28 9am-3pm = 26.50 Full Week = £145.00

Cyfeillion Bach Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Hoilday club available for younger children, please call to discuss.

Henllys Village Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Our holiday club is open during all main school holidays which includes the following: Easter and Whitsun; Summer holiday; Christmas holiday. Can wraparound Henllys CIW School and Greenmeadow School holiday playscheme. Enquire for prices for playscheme wraparound.

Little Chums Day Nursery Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday club: currently only offering this too already registered children.

Poppies Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Full day 8.00am - 6.00pm £44.50 08.30am - 5.30pm £41.50

Thornhill Playgroup Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer a quality childcare provision for children aged 2-5 years of age for up to 4 hours per day, Mon - Friday, during holiday periods. Opening hours are from 9.00 - 1pm Open half terms, 1 week of Easter holidays and 5 weeks of the long summer holidays.