Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 11 o 11 gwasanaeth

Dechrau'n Deg Tylorstown - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Aman Flying Start - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Cylch Chwarae Play Tots (Brynna) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a pre-school setting that provides fun and stimulating activities for children in our care. we also provide a walking bus service from Brynna primary school to our playtots provision.

Cylch Meithrin Aberdar - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Cylch Meithrin Beddau - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy dewis y plant.

Cylch Meithrin Ynyshir and Wattstown - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a Welsh Medium/Bilingual medium setting who provide both sessional and full day care for children.

Dylan's Den Dragon Tots Cylch Chwarae - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Flying Start Pontypridd (Flying Start) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Little Songbirds Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Songbirds Playgroup established in the mid 90's and has been family run since 2000. We are located in Parc Lewis Primary School and we are ecstatic with this partnership and to be involved with such a great primary school which is great for transitioning. We have two large open-plan...

Little Stars playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides care and education for children from 2 years until school age

Pen-rhys Dechrau'n Deg - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.