Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 10 o 10 gwasanaeth

- Simply out of School Llanharan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Provides term time wraparound care for nursery children and afterschool club care for all children attending Llanharan primary.

Brynna After school club LCDP - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

LCDP provide an after school club at Brynna primary School we provide a small meal and planned activities for all children attending the school

Clwb Carco Garth Olwg - Menter Iaith RHCT - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Carco, Clwb ar ol ysgol Garth Olwg ar agor i blant 3oed i 11oed pob Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor ysgol rhwng 3.20yp a 5.50yp. Rhif cofrestru W100003055

Clwb Carco Llwyncelyn - Menter Iaith RhCT - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal plant - Clwb Carco - Clwb ar ol ysgol ar safle ysgol gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Porth. Rhif cofrestru W100003052

Clwb Carco Pontsionnorton - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal ar ol ysgol Rhif cofrestru - W10003058

Dolau After School Club LCDP - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith LCDP provide and after school club provision on Dolau school site every day till 5.30 for all children attending Dolau school with planed activities for all children a small snack . all staff are qualified in Playwork or CCLD

Dylan's Den - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Dylan's Den is a childcare co-operative that has been set up in 2008 by a group of parents. When you have children it can be hard to find childcare at the end of the school day which means it can be difficult to fulfil work commitments, last minute plans or take advantage of training...

Playworks Tonysguboriau - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Providing After School care for the children of Tonysguboriau Primary School from the end of the school day until 6.00 pm Monday - Friday.

Simply Out of School Pontyclun - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After School Club for children who attend Pontyclun Primary School