Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 1 o 1 gwasanaeth

Gwasanaethau Chwarae Plant Cynghorau Caerdydd - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gan y Gwasanaethau Chwarae Plant ‘Gynlluniau Chwarae Mynediad Agored’ i blant 5-14 yng Nghaerdydd. Mae’r gwasanaeth bob amser yn gweithredu darpariaeth ‘Mynediad Caeedig’ i blant a phobl ifanc anabl. Mae timau chwarae cymwys yn hwyluso ystod eang o weithgareddau yn ogystal ag annog plant i...