Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd


Dangos 15 o 15 gwasanaeth

Cymraeg I Blant - Caerdydd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Grwp Ti a Fi Llanedeyrn - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Plant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn aml gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel ...

Ti a Fi Ystym Taf - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Plant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn aml gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel ...

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Amser Stori ac Odli - Hyb Llanisien- Pob Dydd Mawrth 10:30yb a 2:00yp - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Amser Stori ac Odli i blant bach a gwarcheidwad Mae pob sesiwn yn cynnwys stori, amser odli a sesiwn chrefft Mae dau sesiwn yn cael eu cynnal pob Dydd Mawrth

Cardiff Steiner Parent and Toddler Groups - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gentle, structured sessions for you, your baby and toddler in Llandaff North. Our small, welcoming groups allow your child to develop and socialise in a reassuring family atmosphere. Imagination and creativity are nurtured through free play with simple, open-ended toys and natural materials. We...

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We tell our original stories to toddlers and young children (from 1 to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The sessions also involve music, dance, puppets, bubbles, parachute play and other sensory props which engage the children with...

Grwp Ti a Fi Treganna - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Plant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn aml gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel ...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, We have our own bespoke unit with stay and play faciltiy in Pant wilkins Stables but also run at various venues including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath, Penarth, Cowbridge, Ystradowen,...

Sweaty Mama Caerphilly - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Sweaty Mama is the fun, effective and interactive workout with your child. Babies, Toddlers and preschoolers love Sweaty Mama. Children from 6 wks - 4 yrs old+. Exercise adaptations to suit your fitness and the age/development of your child. Post-natal specialists and trained in safe babywearing ...

Turtle Tots Cardiff - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Multi Award Winning Baby & Toddler Swim School. Offering unique, family fun lessons for ages newborn to five years old. Only Baby swim school in Cardiff to allow BOTH parents in the pool* (*venue specific).

Wrexham Mombies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Our toddler group is designed to combat loneliness amongst Mums whilst also giving the opportunity to share knowledge. Each week we will cover a topic or theme to get Mums talking. By introducing local services we aim to help bridge any gaps between services and parents.