Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd


Dangos 10 o 10 gwasanaeth

Cymraeg I Blant - Caerdydd - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg. Stori, arwyddo a chan (0-18 mis) Tylino Babi (0-9 mis) Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Cardiff Steiner Parent and Toddler Groups - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gentle, structured sessions for you, your baby and toddler in Llandaff North. Our small, welcoming groups allow your child to develop and socialise in a reassuring family atmosphere. Imagination and creativity are nurtured through free play with simple, open-ended toys and natural materials. We...

Debutots storytelling and imaginative play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We tell our original stories to toddlers and young children (from 1 to 7 years) and support them to interact with sounds, words and actions appropriate to each story. The sessions also involve music, dance, puppets, bubbles, parachute play and other sensory props which engage the children with...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, We have our own bespoke unit with stay and play faciltiy in Pant wilkins Stables called 'The tiny Treehouse', but also run at various venues including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath,...

Morning Mini Music Sessions - Penarth Pier Pavilion - Wednesday Session 1 9.30 - 10.15 - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Come along and experience joyful, high quality music sessions for under-5s and their parents/guardian. Children will enjoy joining in with songs, rhymes, dances, and games led by inspiring professional musicians with live music. Learn lots of fun ways to engage musically with your little one...

Morning Mini Music Sessions - Penarth Pier Pavilion - Wednesday Session 2 10.15am - 11am - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Come along and experience joyful, high quality music sessions for under-5s and their parents/guardian. Children will enjoy joining in with songs, rhymes, dances, and games led by inspiring professional musicians with live music. Learn lots of fun ways to engage musically with your little one...