Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 15 o 15 gwasanaeth

Woodland Bunnies Childcare ( Marianne Marshall) - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Childminder a home from home childcare provider, care for newborn to 12 year olds. Opening times 7:45am-6pm. Before and after school pick up. I provide early years learning for before nursery setting, forest walks, and fun filled learning for under 3 years, and all after school children gets...

Bridgett Anne Johns - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Ceri Rees - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Christine Troakes - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Deborah Dowding - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Elaine Christian - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Genia's Home Based Childcare - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Genia's Home Based Childcare is a CIW registered Childminder service based in Kenfig Hill, Bridgend. Full Time, Part Time & Wrap Around Care available in a Family and Pet Friendly Home. I have 15 years childcare experience with degree level qualifications.

Jo Braddock - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Childminders are childcare providers who work in their own homes caring for children and are based in the community.

Lucy Bradley childminding - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Childminder in Brackla covering pick up and drop offs to Tremains primary school

Michelle Alexander - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Paul L S Troakes - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Tracy Organ - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.