Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dangos 42 o 42 gwasanaeth

Addysg Oedolion Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Beth bynnag fo’ch oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Credwn mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym yn bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn gydweithio i addysgu rhywbeth newydd i chi.

Addysg Stim - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

A yw eich sefydliad/sefydliad yn cyflawni ei ddyletswyddau i bobl awtistig o dan y Bil Tribiwnlys Addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol a Deddf Cydraddoldeb (2010)? Mae Addysg Stim yma i helpu. Rydym yn darparu hyfforddiant sy'n cefnogi sefydliadau i ddatblygu meddylfryd sy'n cynnwys awtistiaeth ac...

Agored Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Agored Cymru yw'r corff dyfarnu o ddewis yng Nghymru gan ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Yn wahanol i gyrff dyfarnu eraill, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu talent yng Nghymru, i Gymru. Rydym yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol, felly rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod...

Cardiff and Vale Tutors - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cardiff & Vale Tutors offers tuition for all. We offer online and face to face tuition which can be delivered in the safety of your own home, or at community centres . Our blogs offer advice on education linked topics. We provide accessible one to one tuition and online tuition. We offer tuition ...

Cyngor ac Arweiniad Addysg (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ydych chi wedi meddwl am ddychwelyd i addysg ond heb unrhyw syniad ble i ddechrau? Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae 64% o’n Myfyrwyr Israddedig yn y categori ‘myfyrwyr aeddfed’. Rydym ni’n cynnig cymorth i ymgeiswyr o bob math o gefndiroedd sydd eisiau dychwelyd i addysg wedi hoe. ...

Cysylltu â Charedigrwydd - caredigrwydd mewn ysgolion - adnoddau i athrawon - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bwriad Cysylltu â Charedigrwydd ydy creu dealltwriaeth am les a dylanwad caredigrwydd arnom ni ein hunain, ac eraill yn ein cymuned. Mae'r pandemig a chovid wedi dysgu ni gyd pa mor bwysig yw caredigrwydd. Yma, rydym yn edrych ar garedigrwydd mewn ysgolion a sut mae caredigrwydd yn yr ystafell...

Daisy First Aid Bridgend, Llantrisant, Cowbridge, Porthcawl & Surrounding Areas - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Daisy First Aid delivers the award winning 2 hour baby & child/family first aid class in local venues or you can also choose to learn these vital skills in the comfort of your own home. The 2 hour class is suitable for parents, carers, friends, babysitters or anyone that has an interest in...

Ditectif Cwrs - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Cyngor ac arweiniad am ddim i'ch arwain at eich cwrs newydd. Edrychwn ar eich anghenion, arddulliau dysgu, rhwydwaith cefnogi, astudiaethau blaenorol, nodau gyrfa a mwy. Ni fyddwch yn mynd ar goll mewn triliwn o gyrsiau: byddwn yn eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir. Bodau dynol ydyn ni'n ...

Dosbarthiadau Celf Therapiwtig - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Byddwn ni i gyd yn cyfarfod ar dir tawel a hyfryd Canolfan Gwyliau Castell Howell, Llandysul, Gorllewin Cymru. Ar ôl cyfarch yn y bwyty/derbynfa, byddwn wedyn yn mynd i'r neuadd gweithdy. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwn yn paentio yn yr awyr agored ar dir y fferm. Bydd y profiad Celf...

Equality + Diversity Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half day course which teaches equality & diversity. Topics covered include: What is Equality & Diversity? Understanding & Implementing Understanding stereotypes Breaking Down Barriers Verbal & non – verbal Communication Skills Non-judgemental listening & communicating Being Proactive Dealing...

Food Safety Awareness Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) The aims of this course are to: ​•Understand the importance of handling food safely •Recognise potential hazards that can affect the safety of food •Identify the main signs and symptoms of food poisoning •List conditions necessary for the growth of bacteria •Identify high risk ...

Home Ed Beach Academy Group - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

An extensive termly education programme for elective Home Ed Families living and learning together in the South Wales area.

Level 1 Award in Awareness of First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £60 per person This course is suitable for anyone who is short on time and wants an overview of a variety of mental health conditions within society. It is suitable for: - All employees within an organisation - Individuals who don't need to support others This course gives...

Level 1 Award in Awareness of Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) - £55 per person This course is suitable for everyone who would like an understanding of safeguarding. It helps learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure and report to the appropriate person. This course gives the knowledge to enable learners to: -...

Level 1 Award in Fire Safety Awareness - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Level 1 Fire Safety Awareness : Half day course The importance of fire safety in the workplace is underpinned by health and safety legislation that places a duty on employers to establish policies and procedures and ensure their employees receive appropriate training. This course is designed for ...

Level 1 Award in Health & Safety in the Workplace - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Level 1 Health and Safety in the workplace : 4 hour course This is an excellent introduction to health and safety in the workplace and will benefit any worker, in any industry or sector and accommodates induction training for the new employee very well. All aspects of Health and Safety are...

Level 2 Award in Fire Safety - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Level 2 Fire Safety : 1-day course You will, no doubt, be well aware of the potentially devastating effects of fires in the workplace in terms of lives lost, injuries, damage to property and the environment, and to business continuity. You may also be aware that it is believed that most fires...

Level 2 Award in First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (6 Hours) - £100 per person This course is suitable for anyone who wants a much more in-depth view of a variety of mental health conditions within society. We also look into the First Aid Action Plan in much more detail and how to implement a positive mental health culture in your...

Level 2 Award in Health & Safety in the Workplace - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Level 2 Health and Safety in the workplace : 1-day course This is an excellent introduction to health and safety in the workplace and will benefit all employees, particularly those who may be accepting a health and safety role, such as a safety representative within their organisation....

Level 2 Award in Manual Handling - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Level 2 Manual Handling Course (Principles and Practice) : 1 day We are all exposed at times to some form of manual handling such as lifting, carrying, pulling and pushing actions that can be compounded by simultaneous movements such as climbing or pivoting. Personal injuries resulting from...

Level 2 in First Aid for Youth Mental Health - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (6 Hours) - £100 per person This qualification is suitable for anyone who actively connects with children such as parents, carers, teachers, youth group leaders and young adults. ​ Syllabus A range of First Aid for Mental Health related subjects are covered including: • What is first aid ...

Level 3 Award In Safeguarding - Distance Learning - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

One Day (7 Hours) - £85 per person This course is designed for people who work (or volunteer) with children, young or vulnerable people. It is an in-depth course that enables learners to identify safeguarding concerns, record a disclosure, and report to the appropriate person. It also promotes...

Level 3 Award in Supervising First Aid for Mental Health (Distance Learning) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Two Days (12 Hours) - £150 per person This course is our most popular and is suitable for anyone who wants a really detailed look into a wide range of mental health conditions within society, and how we can look for signs in our family, friends and colleagues. This is the ideal course for people ...

Llwybr Teuluol - Anogwr Dysgu - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Does your child/teen find learning challenging? Perhaps, they are great at knowing different subjects but then struggle to apply this in school or college? Is your child/teen falling behind? Maybe they really find studying hard? Family Pathway supports individuals to learn! We break down the...

Llwybr Teuluol - Cefnogi Dysgwyr Agored i Niwed - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Family Pathway works with young people who struggle with learning, including children who are looked after. Challenges with learning happen for many different reasons. For example, due to trauma, invisible disabilities like dyslexia, ADHD, bullying, mental health difficulties, visual processing...

Llwybr Teuluol - Hyfforddiant Mathemateg - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

At Family Pathway we work with young people who are struggling with learning, including children who are looked after. Our Mathematics tutoring is tailored to the individual learner. We specialise in working with learners who have dyscalculia and/or other learning difficulties. This may also...

Medication Management Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) This course will: - Help you to meet the learning outcomes in the Knowledge Set for Medication - Give an awareness of the legislation & guidance that controls the; prescribing, dispensing, storage, administration & disposal of medicines - Give an understanding of the roles,...

Mental Resilience Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

In this 4 hour course we will cover: - What is mental health? - Understanding mental health - What are emotions? - Emotional resilience - Stress & how it is personal to us - Burnout & its effects - Developing mental & emotional resilience - Beliefs & how they effect how we live

Mindfulness & Wellbeing 6 Week Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a 6 week course via zoom. This consists of 1 hour session per week with practices to take away and try during the week. Course Contents Week 1 What is ‘mindfulness’? Why should we practice it? Week 2 Breathing Why is focusing on our breath so important? Week 3 Building on Mindfulness...

Mini First Aid Swansea, The Vale and Valleys - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ein henwau yw Lowri a Ryan. Mae’r ddau ohonom yn feddygon yn yr ardal leol. Rydym yn darparu: - Dosbarthiadau cymorth cyntaf babi a phlentyn. Mae’r dosbarthiadau yn addas ar gyfer rhieni, teuluoedd, gofalwyr plant neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu cymorth cyntaf. Mae'r dosbarthiadau yma...

Moving & Handling Course (Safe People Moving) - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) The aim of this course is to understand the theory and practice of safe moving and handling for both loads and people. ​ This course consists of approximately 2.5 hours theory followed by 1.5 hours practical. Syllabus •To identify relevant legislation and guidelines relating...

Nelson's Navy Challenge - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide an interactive, educational and FUN medium for people of all ages to learn about the time of Admiral Nelson and life in the Royal Navy 1805. The Nelson's Challenge is a series of different stalls, composing of different tasks, such as; the Knot Tying challenge, our Bo'sun will show...

Personal Safety & Educational Resources - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Our core aim is to promote personal safety education using our four core principles; Awareness, Avoidance, Dialogue and Action. These principles underpin all our resources and workshops and aim to instil positive mindsets within school communities and the wider local community. Our resources and ...

Tutor / Tuition - Maths and English - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We provide expert tutoring and tuition in English, reading and maths to children from ages 5 all the way up to GCSE level. All our tutoring is done by fully qualified teachers either with our fully safe-guarded e-learning system or in our professional education centre in Caerphilly. You can...

Tutor House - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Tutor House provides online and in-person tuition for anyone and everyone who needs it; including group revision classes, GCSE and A-Level, Pre-U, retake courses, homeschooling, SEN tuition and much more. We have thousands of qualified teachers and educators who tailor their teaching to your...

Twinkl Cymru - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gan Twinkl Wales gasgliad amrywiol o adnoddau addysgu ar gyfer cefnogi plant o bob oed. Dyluniwyd ein holl adnoddau i gefnogi'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a datblygiad y Gymraeg. P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n aelod o'r uwch dîm arweinyddiaeth, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i...

Understanding Bereavement & Grief - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Understanding Bereavement & Grief Half day course which teaches people in how to support people dealing with bereavement & grief. Topics covered include: What is ‘bereavement’ & ‘grief’? Beliefs held about ‘death’ and ‘dying’ The process of dying Stages of grief & ‘complicated grief’ Depression...

Understanding Dementia Course - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Half Day (4 Hours) In this course we will cover: •The risk factors of acquiring dementia •Differentiate the different kinds of dementia •Describe the common signs & symptoms of dementia •Identify the causes of reversible dementia •List the medical treatments •Describe the non-medical...

Valley Training and Consultancy Ltd - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide training & consultancy for companies, organisations or individuals on various subjects covering: health & social care, management & career development. We can provide Accredited Training as well as Non-Accredited Training. We provide a bespoke service to your Company and will develop...

Western Tutorial and Examination Centre - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Private students can sit their GCSE or A-level examinations (AQA board) with us at our exam centre in Newport, NP20 4AN. We create a relaxed environment, with small numbers sitting exams. We also offer practical work for science subjects at GCSE and A-level, and expert 1 to 1 help in Maths,...

Y Brifysgol Agored - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y Brifysgol Agored yw'r darparwr addysg uwch i israddedigion rhan amser mwyaf yng Nghymru. Mae'n arweinydd byd gan gynnig cyfleoedd dysgu o bell hyblyg ac arloesol ar lefel addysg uwch. Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru i agor cyfleoedd dysgu i bobl. Mae ein gwaith yn y...

Ymunwch â ni yn Y Cyfnod Creadigol - Addysg (Yn agor mewn taflen newydd)

Llwybr carlam eich llais i fynegi eich barn, straeon, newyddion neu gyfweliadau. Ymunwch â'n Rhwydwaith! Ewch ar y trywydd iawn gyda Drum Runners Rydym yn chwilio am Greadigwyr sydd eisiau datblygu cymuned fyw ac ar-lein. Ydych chi'n barod i adeiladu dyfodol newydd?...