Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dangos 8 o 8 gwasanaeth

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Babis Bach Babies - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth gyfuno cerddoriaeth fyw gan gerddorion proffesiynol gydag adrodd straeon, mae ein sesiynau yn cefnogi addysg y blynyddoedd cynnar trwy annog cyfathrebiad yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflwyno themâu perthnasol trwy symud a chanu a datblygu hyder trwy gymryd rhan.

Blue Violet Wellness - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Parent/carer and child classes Messy Play & Sensory 6m-5y Tummy Time workshops 0-6m Sensory & Sing 0-18m More classes to come

Ioga rhieni a babanod - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall bod gartref wrth ofalu am fabi newydd fod yn amser unig i rieni ac felly dyna pam rydyn ni wedi mynd â'n dosbarthiadau Ioga Rhieni a Babanod ar-lein yn ystod y pandemig i roi cyfle i rieni ryngweithio ag eraill tra hefyd yn mwynhau amser bondio hyfryd gyda'r babi; symud, anadlu a gwenu eu...

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Monkey Music Cardiff, Vale and Bridgend offers children’s music classes across South Wales, We have our own bespoke unit with stay and play faciltiy in Pant wilkins Stables called 'The tiny Treehouse', but also run at various venues including Radyr, Llandaff, Cyncoed, Canton, Roath, Heath,...

Ti a Fi Betws Tanio - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pwrpas ein Cylch Ti A Fi yw cynnig cyfle i rieni a gofalwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg. Cymraeg yw iaith y Ti Ti a Fi ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg gan fod croeso i bawb yn y Cylch Ti a Fi, a...

Ti a Fi Blaengarw - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Pwrpas ein Cylch Ti A Fi yw cynnig cyfle i rieni a gofalwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg. Cymraeg yw iaith y Ti Ti a Fi ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg gan fod croeso i bawb yn y Cylch Ti a Fi, a...

Ti a Fi Maesteg - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn croesawu pawb sydd â breichiau agored i'n Cylchoedd Ti a Fi gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gwrdd yn rheolaidd â rhieni / gwarcheidwaid a...