Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 2 o 2 gwasanaeth

Clwb Allysgol Corneli Sger Out Of School Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Meen nhw'n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ol ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.