Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 8 o 8 gwasanaeth

Clwb ar ol Ysgol a Gofal Dydd Ysgol Llandrillo yn Rhos - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Rydym yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant 3 - 4 oed a gofal ar ol ysgol i blant 3 - 11 oed

Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Clwb Enfys Cyf @ Ysgol Pencae - Penmaenmawr - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ôl ysgol a Clwb Gwyliau

Clwb Hwyl Towyn - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clwb Hwyl Towyn yn cynnig gofal plant ar gyfer Clwb Brecwast, gofal drwy'r dydd ar gyfer plant oedran meithrin, Clwb ar Ol Ysgol a Clwb Gwyliau. Rydym hefyd yn darparu gofal ar gyfer plant 2 oed tan diwedd y diwrnod ysgol. Rydym yn darparu sesiwn playgroup o 09:00- 11:30 i blant 2-3 oed....

Clwb San Sior - Llandudno - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb tu allan i oriau ysgol ar safle'r ysgol

Clwb tu allan i Oriau Ysgol Deganwy Cyf - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Awyrgylch diogel, cyfeillgar ar gyfer plant oedran 4 mlwydd oed +. Rydym yn cynnig chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau celf. Rydym ynghau ar Wyliau Banc ac Wythnos Nadolig (dyddiadau yn dibynnu pryd fydd ysgolion yn cau). Rydym yn agored ar ddyddiau ...

Cynllun Chwarae Gwyliau Rydal Penrhos - Bae Colwyn - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Rydym yn cynnig cynllun chwarae gwyliau ar gyfer plant 5 - 12 oed yn ystod gwyliau ysgol ag eithrio gwyliau banc a diwrnodiau hyfforddiant mewn swydd. Rydym hefyd yn darparu gofal ar ol ysgol yn ystod y tymor. Gweler ein tudalen (Rydal Penrhos holiday) ar ...

Dragon Camps - Bae Colwyn - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Dragon Camps yw gwersyll gwyliau ym Mae Colwyn. Rydym yn cynnal rhaglenni gorlawn ym mhob gwyliau ysgol. Cysylltwch a Becky (01492 535577) neu unrhyw un o feithrinfeydd Springfield Day Nurseries Ltd i gael rhagor o fanylion.