Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 25 o 25 gwasanaeth

Clwb ar ol Ysgol a Gofal Dydd Ysgol Llandrillo yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Rydym yn darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant 3 - 4 oed a gofal ar ol ysgol i blant 3 - 11 oed

Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

Clwb ar Ol Ysgol Llanddulas - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gofal ar ol ysgol i blant oedran 4 - 11 mlwydd oed. Byr brydau iachus.

Clwb ar ol Ysgol Rydal Penrhos - Bae Colwyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Rydym yn cynnig cynllun chwarae yn ystod tymor ysgol - disgyblion Rydal Penrhos yn unig.

Clwb ar Ol Ysgol Traed Bach - Llanrwst - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ol ysgol dan ofal Meithrinfa Traed Bach ar safle Ysgol Bro Gwydir.

Clwb Cernyw - Llangernyw - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gofal i blant 3-12 oed a'r ôl ysgol. Fforddiadwy a drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae caban, cae ac iard fawr i'r plant chwarae mewn awyrgylch diogel, cyfeillgar a cartrefol.

Clwb Enfys Cyf @ Ysgol Pencae - Penmaenmawr - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ôl ysgol a Clwb Gwyliau

Clwb Gofal Betws - Betws yn Rhos - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb gofal plant ar ol ysgol (yn ystod tymor yr ysgol). Rydym yn cynnig lle i blant oed meithrin hefyd

Clwb Hwyl Henryd - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol. Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Clwb Llewelyn - Conwy - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ôl ysgol

Clwb Plant Awel y Mynydd - Cyffordd Llandudno - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb Ar ol Ysgol - Cyffordd Llandudno

Clwb Plant Bodafon - Llandudno - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gofal Plant trwy'r dydd. Tymor ysgol yn unig.

Clwb Plant Llansannan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb ar ol ysgol yn Ysgol Bro Aled, Llansannan o 3.30pm - 5.30pm ar gyfer plant 3 - 11 oed

Clwb San Sior - Llandudno - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Clwb tu allan i oriau ysgol ar safle'r ysgol

Clwb y Morfa C.B.C. - Abergele - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal plant tu allan i oriau ysgol, i blant 3 - 11 mlwydd oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i'r plant 3 oed fod yn mynychu dosbarth meithrin Ysgol Glan Morfa. Yn boblogaidd gyda plant a rhieni. Darparu Clwb Brecwast, Clwb ar ol ysgol a Clwb Gwyliau (diwrnod hyfforddiant yn unig).

Copy: Clwb tu allan i Oriau Ysgol Deganwy Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Awyrgylch diogel, cyfeillgar ar gyfer plant oedran 3 mlwydd oed +. Rydym yn cynnig chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau celf. Rydym ynghau ar Wyliau Banc ac Wythnos Nadolig (dyddiadau yn dibynnu pryd fydd ysgolion yn cau). Rydym yn agored ar ddyddiau Hyfforddi Athrawon. Mae Clwb Ar Ôl Ysgol ...

Springfield After School Club @ Pen y Bryn - Upper Colwyn Bay - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ôl Ysgol i blant yn ystod tymor ysgol sydd yn mynychu Ysgol Pen y Bryn

Towyn Fun Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clwb Hwyl Towyn yn cynnig gofal plant ar gyfer Clwb Brecwast, gofal drwy'r dydd ar gyfer plant oedran meithrin, Clwb ar Ol Ysgol a Clwb Gwyliau. Rydym hefyd yn darparu gofal ar gyfer plant 2 oed tan diwedd y diwrnod ysgol. Rydym hefyd yn darparu sesiwn grwp chwarae o 09:00- 11:30 i blant 2-3 ...

Ysgol Cynfran After School Club - Llysfaen, Bae Colwyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Darparu gofal plant ar gyfer plant ar ol ysgol i blant 3 - 11 mlwydd oed.